Stilstaan bij vooruitgang(let us reflect on progress together)

Peter Luc Leis (Luc) is transformatie-trainer en coach. 

Hij heeft een andere levenswandel dan de meesten van ons. Zélf geboren met een bijzonderheid (spastisch en rolstoel-gebonden), heeft hij al jong besloten niet te willen leven vanuit enige vorm van beperking.

Hij is creatief op zoek gegaan naar een andere vorm van ZIJN.

Het heeft niet alleen progressie gebracht in zijn eigen leven, maar hij heeft het tevens kunnen gebruiken om anderen te helpen,  zichzelf opnieuw te leren zien.

Zijn achtergronden zijn divers en vanuit een enorm grote interesse en betrokkenheid bij mensen ontstaan.

Al zo'n kleine 30 jaar is hij bezig met het begeleiden van mensen met een grote diversiteit aan vragen en probleemstellingen.

Vanuit deze vragen is er een persoonlijk bewustzijn ontstaan dat er een behoefte was, en is, aan niet alléén luisteren en het aangeven van een oplossing en/of tijdelijke verbetering.

Door de jaren heen heeft hij ontdekt dat het veel beter is om mensen een vorm van oplossen aan te bieden waarmee ze zelf aan de slag kunnen en per direct invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven.

Zelfredzaamheid werkt aan het einde van de rit (zie de weg op afbeelding hierboven) uiteindelijk het beste.

Na al die jaren ervaring wil hij zich steeds meer  inzetten, ten behoeve van de welbekende puntjes op de i, en het doorontwikkelen van goede ideeën, gevoelens, intenties, etc., met als uiteindelijk doel ontmoeting met je nieuwe zelf. Dit zal uiteindelijk altijd leiden tot het ultieme doel: verbetering van kwaliteit van leven.

Zijn credo: Het verlangen naar een ander leven start bij een leven zonder angst.

Laten we samen stilstaan bij vooruitgang...